Leather bags & accessories. Handmade with .

Regulamin zakupów

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego raramodo.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej o adresie http://www.raramodo.pl
 2. Zakupiony towar dostarczany jest wysyłkowo.
 3. Stroną, która może dokonać zakupu towaru, zwaną dalej „Klientem” może być pełnoletnia osoba fizyczna bądź firma.
 4. Właścicielem sklepu internetowego raramodo.pl, zwanym dalej „Sprzedawcą” jest firma RARAMODO z siedzibą w Lublinie 20-468, ul. Energetyków 45/5, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem ewidencyjnym 93680, REGON: 060426330, NIP: 7122543946
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy w ramach sklepu raramodo.pl

 

Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego raramodo.pl są produkty przedstawione w ofercie, widniejące na stronie raramodo.pl, w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 2. Do ceny zamówionego towaru doliczane są koszty przesyłki. Całkowita kwota jaką Klient zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy widnieje w formularzu zamówienia.
 3. Oferowane w sklepie raramodo.pl produkty są wolne od wad.

Składanie zamówień

 

 1. Aby dokonać zakupu towaru w sklepie internetowym raramodo.pl należy:
  • Wskazać rodzaj i ilość towaru
  • Podać dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail)
  • Wybrać sposób płatności
  • Wybrać sposób dostarczenia towaru.
 2. Klient w momencie składania zamówienia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia i wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. W celu potwierdzenia otrzymania zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail.
 4. Klient ma możliwość anulowania złożonego zamówienia. Zamówienie zostanie anulowane jeśli zamówiony towar nie został jeszcze wysłany. Aby anulować zamówienie należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@raramodo.pl

 

Status zamówienia

 

 1. Dla osób, które założyły konto widoczny jest status zamówienia. Status zamówienia kolejno zmienia się na:
  • Oczekujące – stan początkowy
  • W realizacji – oznacza, że wpłata została odnotowana na koncie
  • Zrealizowane – oznacza, że paczka z zamówieniem została wysłana.

  W sytuacji gdy po 5 dniach roboczych wpłata nie zostanie odnotowana status zamówienia zmieni się na Anulowane co oznaczać będzie anulowanie zamówienia.

 

Realizacja zamówienia

 

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się w momencie otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
 2. Jeśli zamówienie nie może być zrealizowane, sklep raramodo.pl zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta, w wiadomości e-mail wysłanej z adresu sklep@raramodo.pl.
 3. Wysyłka towaru następuje do 7 dni od momentu otrzymania przez sprzedawcę informacji o dokonaniu przez Klienta płatności za towar.

 

Formy płatności

 

 1. Możliwymi formami płatności za zamówione w sklepie internetowym raramodo.pl towary są:
  • wpłata na rachunek bankowy sklepu internetowego raramodo.pl,
  • wpłata należności przy użyciu serwisu „PayU”.

 

Dostawa produktów

 

 1. Sklep internetowy raramodo.pl wysyła zamówione towary za pośrednictwem Poczty Polskiej (11 zł) lub firmy kurierskiej UPS (30 zł).
 2. Cena dostawy paczek na terenie Polski wyszczególniona jest w formularzu zamówienia oraz uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia. Koszt paczki zagranicznej zostanie, na prośbę kupującego, podany e-mailem po wcześniejszym ustaleniu ilości zakupionych produktów oraz kraju przeznaczenia.

 

Reklamacje i zwroty

 

 1. Klient ma prawo do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, jeśli będzie taka możliwość, towar zostanie wymieniony na nowy. Jeśli nie będzie możliwości, zostanie Klientowi zaproponowany zwrot równowartości ceny produktu bądź inny produkt w tej cenie.
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze sklepem internetowym raramodo.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny.
 4. O zamiarze zwrotu towaru Klient zobowiązuje się powiadomić sklep internetowy raramodo.pl.
 5. Zwracany towar Klient zobowiązuje się należycie zapakować oraz odesłać na adres: RARAMODO ul. Energetyków 45/5 20-468 Lublin
 6. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o zwrocie zakupionego przedmiotu. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
 7. Sprzedający dokona zwrotu środków na numer rachunku bankowego, który przekaże mu Klient. Jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38).  odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.